Grafisk design

Grafisk design

Företagets ansikte utåt

Grafisk design innefattar flera områden av ett företags profilering och hur man kommunicerar med omvärlden.

Vanliga delar av ett företags grafiska profil är dess logotyp och annonseringsmaterial, både i tryckt och digital form. Företagets marknadsföring får större genomslagskraft när annonseringen genomförs på ett tilltalande och informativt sätt.

Hemsidepaket

Logotypdesign

Logotyp

En logotyp är en central del i kommunikationen mellan ett företag och dess kunder.

En verksamhets logotyp ska vara enkel att känna igen och samtidigt förmedla en känsla kring ditt företag och dess arbetsområden. Ofta består logotypen av två element; företagsnamnet och en relaterad symbol i anslutning till detta. I och med sin begränsning både i fysisk yta och koncisa budskap är logotypen värd att ägna en extra tanke. Den skapar ett löfte om kvalitet och fungerar på sätt och vis som företagets ansikte utåt.

Läs mer

Tidningsannons

Tidningsannons

Annonsering i tryckta medier är fortfarande väldigt vanligt. Det gäller att utnyttja den begränsade ytan på bästa sätt.

En tidningsannons ska först tillkalla läsarens uppmärksamhet, sedan med korta ordalag berätta varför kunden behöver ditt företags tjänster. Gör du reklam för en viss produkt, eller har du ett erbjudande som endast gäller under en viss tidsram? Dagens papperstidningar är fulla av budskap och erbjudanden. Det gäller att använda ytan på bästa sätt för att få ut det mesta av din annonsering.

Beställ annons för tryck

Digital annonsering

Digital annonsering

Att annonsera på internet har många fördelar. Som avsändare kan du nå rätt målgrupp på ett mycket träffsäkert sätt.

Vid digital annonsering gäller samma principer som vid klassiska tidningsannonser. Du behöver utnyttja din begränsade yta och berätta varför kunden ska ta hjälp av ditt företag eller köpa dina produkter.

Beställ digital annons

Affischering

PDF, affischer m.m

Affischer, flygblad och skyltar har länge använts för att sprida företagsidéer.

Vi hittar gärna en passande lösning för dig och ditt företag. Kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med, så återkommer vi med en offert.

Begär offert